Bisdom Antwerpen

Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC)

Groenenborgerlaan 149 - 2020 Antwerpen

tel 03/287.35.61

Het Theologisch en Pastoraal Centrum, kortweg TPC, wil voor de kerk in bisdom Antwerpen het theologische en pastorale opleidings-, vormings- en kenniscentrum zijn. Het is een diocesaan centrum, de thuisbasis van het Diocesaan Seminarie.

Als Theologisch Centrum bieden we aan pastores en leken, aan beroepskrachten en vrijwilligers theologische vorming en opleiding om hun taken in de kerk vandaag met de nodige professionaliteit op te nemen. We bieden beroepskrachten en vrijwilligers in de kerk van ons bisdom een hedendaags en toegankelijk theologisch kennis- en informatiecentrum.

Als Pastoraal Centrum huisvesten we de pastorale diensten van bisdom Antwerpen. We verlenen pastorale dienst aan beroepskrachten en vrijwilligers, aan teams en (werk)groepen in alle pastorale sectoren.

Met het pastorale en theologische aanbod van onze eigen werking, en met het faciliteren van pastorale en theologische initiatieven van derden, zijn we een dienst aan de ganse diocesane gemeenschap.

Wij willen levend getuigenis zijn van de kerk in bisdom Antwerpen.